VĂMUIREA mărfurilor după 01 IULIE 2021

Posted by Eastlines Admin
Category:

După data de 01.07.2021, condițiile de import/export s-au asprit. În cele de mai jos redăm sinteză modificărilor la care se vor supune toate trimiterile pe ruta Marea Britanie-România, respectiv România – Marea Britanie din perspectiva Autorității Vamale Române.

Începând cu data de 1 iulie 2021, mărfurile importate în UE vor fi supuse TVA!

1. Bunurile primite ca urmare a unei comenzi efectuată prin Internet, corespondenţă, telefon sau telechat, insotite de factura, nu sunt scutite de Taxe Vamale sau de TVA.
2. Trimiterile generale pentru a fi scutite de plata taxelor vamale si a TVA trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

2.1. Au un caracter ocazional și nu sunt destinate comercializării.

2.2. Sunt bunuri destinate uzului personal (conțin exclusiv mărfuri rezervate uzului personal sau familial al destinatarilor, iar natura sau cantitatea acestor mărfuri nu prezintă nicio intenţie de ordin comercial).

2.3.  Sunt adresate de către expeditor destinatarului fără niciun fel obligație de plată.

2.4. Bunurile au o valoare care nu depășește 45 EUR/trimitere.

3. Pentru mărfurile a căror valoare intrinsecă este de peste 45 Euro și mai mică de 150 Euro se percepe TVA. Valoare intrinsecă link (art. 1 pct. 48 din R 2015/2446).

     Pentru  mărfurile a căror valoare intrinsecă este egală cu 150 Euro, sau mai mare, se percep si TAXE VAMALE si TVA  conform Codului TARIC, fiind necesar ca destinatarul din RO, persoana fizică, să aibă nr. EORI valid. Mărfurile din trimiterea în cauză nu trebuie să facă obiectul unor prohibiții sau restricții și nu trebuie să fie supuse accizelor (https://mfinante.gov.ro/domenii/fiscalitate/impozite-si-taxe/regim-accize).

4. Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui număr EORI sunt:

4.1. operatorii economici (persoanele care, în cadrul activităţilor lor profesionale, exercită activităţireglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiunile de import, export, tranzit, depozitare,
reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunităţii);
4. 2. persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană – cand valoarea declarata a trimiterii dvs este mai mare de 150 EUR .

5. În cazul relocării în Româniadacă expeditorul furnizează toate documentele solicitate de Autoritatea Vamalăva primi liberul de vamăfiind scutit de plata taxelor și TVA.

ATENŢIE!

Pentru cazurile menționate anterior, natura şi cantitatea acestor bunuri nu trebuie să indice că sunt importate în vederea comercializării, caz în care vor fi supuse accizarii și TVA de 19%.

6. Dacă nu aveți un număr EORI pentru îndeplinirea formalităților vamale este necesar să îl obțineți de la autoritatea vamală. Acest număr se alocă o singură dată și este utilizat pentru toate formalitățile vamale, atunci când este solicitat.

6.1. Pentru obtinerea EORI in Romania va invitam sa accesati https://eori.customs.ro:8484/EORITrader/
6.2. Pentru obtinerea EORI in Marea Britanie va invitam sa accesati https://www.gov.uk/eori/apply-for-eori

Pentru a se determina VALOAREA ÎN VAMĂ în temeiul articolului 70 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, la preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfurile importate se adaugă elementele prevăzute la art. 71 din acelaşi regulament (de exemplu, cheltuielile de transport şi costul asigurării mărfurilor importate, precum şi cheltuielile de încărcare şi manipulare legate de transportul mărfurilor importate până la punctul de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii, redevenţe şi drepturi de licenţă, etc.)

7. Elevii si studentii care vin sa studieze cursuri la zi într-o instituţie de învăţământ romana sunt scutiti de taxe si TVA.
Asadar, cel puţin o dată în fiecare an şcolar , uniformele, rechizitele şi alte articole educaţionale reprezentând obiecte uzuale din camerele studenţilor şi aparţinând elevilor şi studenţilor care vin să locuiască pe teritoriul vamal al Comunităţii în vederea studiului şi destinate uzului personal pe parcursul perioadei de studiu sunt admise cu scutire de drepturi de import.
8. Trusourile şi bunurile de uz gospodăresc cat si cadourile cu valoare individuala de maxim 1 000 EUR, indiferent dacă sunt noi sau nu, aparţinând unei persoane care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa dintr-un stat terţ pe teritoriul vamal al Uniunii cu ocazia căsătoriei, sunt admise fără plata taxelor vamale la import.
9. Pentru a scoate din tara un tablou sau un obiect de arta documentele necesare sunt originalul certificatului de export definitiv eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor – Direcţia pentru Cultură , Culte şi patrimonial Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti, cu tabelele anexă, fotografiile acestor obiecte purtând ştampila O.P.C.N. în vederea identificării lor, cât şi un raport de expertiză şi evaluare din care să reiasă valoarea fiecărui obiect în parte.

Exceptie de la cele mentionate anterior fac operele create de autori în viaţă (artişti plastici, artişti liber profesionişti, artişti amatori, meşteri, artizani, elevi, studenţi sau copii şi alţii), in acest caz opera trebuind a fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere facuta de client in atentia Autoritatii Vamale.

Cu cât mai devreme începeți să vă pregătiți pentru aceste schimbări, cu atât mai mic este riscul ca mărfurile din coletele dvs. să ajungă la dumneavoastră cu întârziere!