RESTRICȚII DE CONȚINUT ȘI LIMITĂRI

 

1. Ca urmare a normelor vamale stricte, a legislației în vigoare cu privire la tranzitul internațional al mărfurilor în țările din Comunitatea Europeană, a taxelor vamale și accizelor aplicabile în diferite state, cât și a normelor sanitar veterinare și de sănătate publică cu privire la transportul diferitelor produse, Beneficiarul ia la cunoștință și se obligă a respecta restricțiile de conținut, ambalare cât și de limitările de răspundere și asigurare impuse de Furnizor prin LISTA DE RESTRICȚII.

2. LISTA DE RESTRICȚII conține următoarele:

A. PRODUSE INTERZISE total și categoric neacceptate ca urmare a legislației în vigoare, a gradului de pericol sau de risc și care prin natura conținutului sau a ambalării pot pricinui pagube persoanelor, mediului, spațiilor și echipamentelor utilizate cât și celorlalte trimiteri. Identificarea acestor produse în trimiterile preluate de Furnizor duce la denunțarea unilaterală a relației contractuale și la declanșarea procedurii de returnare, notificare autorități sau distrugere, conform prevederilor punctului VII. Aceste produse sunt:
1. arme de foc (inclusiv cele cu aer comprimat sau de vânătoare)
2. arme albe (orice poate răni o persoană, incluzând cuțite, săbii ornamentale)
3. explozibili și muniție
4. artificii, pocnitori și alte produse pirotehnice
5. produse solide ușor inflamabile (cremene, pietre de brichete, chibrituri)
6. produse lichide ușor inflamabile (solvenți, decapanți, alcool de concentrație)
7. produse gazoase explozibile sau volatile (butelii cu gaz, aerosoli, extinctoare)
8. materiale și deșeuri radioactive, corozive, oxidante (inclusiv acid de baterii)
9. substanțe și deșeuri toxice și otrăvuri (incluzând erbicide, pesticide)
10. baterii (incluzând cele cu litiu, baterii auto)
11. droguri ilegale, produse farmaceutice asimilate
12. substanțe etnobotanice sau halucinogene
13. medicamente cu prescripție medicală
14. sânge, mostre pentru analize medicale, dejecții sau secreții animale sau umane
15. organe pentru transplant, material sanitar sau medical cu regim special
16. rămășițe umane sau animale (inclusiv oseminte, cenușă din incinerări)
17. piei sau blănuri de animale neargăsite, neprelucrate
18. animale vii sau moarte (incluzând păsări, reptile, insecte)
19. plante, flori naturale, semințe sau germeni
20. fildeș și produse din fildeș
21. țigări și alte produse din tutun (incluzând tutun vărsat sau neprelucrat)
22. material pornografic sau împotriva bunelor moravuri sau ordinii publice afișat exterior trimiterilor sau neprotejat în interiorul trimiterilor
23. lichide de orice fel (inclusiv cele cu vâscozitate mare), indiferent de ambalare
24. adezivi și vopsele
25. motoare, generatoare, piese mecanice ce conțin produse petroliere, uleiuri
26. metale prețioase, pietre prețioase, bijuterii din metal prețios
27. bani (în orice monedă), instrumente financiare la purtator
28. carduri bancare de plată
29. produse contrafacute care circulă în vederea comercializării împotriva legii
30. antichități, lucrări de artă, tablouri din patrimoniul național cu regim special
31. bunuri cu valoare totală mai mare de echivalentul a £500 pe trimitere
32. produse ale căror import sau export sunt interzise sau necesită aprobări speciale sau documente însoțitoare conforme în concordanță cu reglementările legale în țările de proveniență, destinație sau de tranzit
33. produsele perisabile care necesită condiții speciale de transport și autorizare (produsele alimentare)
34. orice produse care periclitează integritatea, sănătatea și igiena personalului, integritatea bazei logistice și a echipamentelor sau a celorlalte expediții manevrate și care aduc atingere normelor de protecție a muncii, a prevenției împotriva incendiilor, a protecției mediului sau a normelor sanitare și de sănătate publică:

B. PRODUSE ACCEPTATE

 Alcool şi băuturi alcoolice 

1. Băuturi distilate şi băuturi spirtoase cu concentraţie alcoolică de peste 22%; alcool etilic nedenaturat de 80 % vol. şi peste – 1 sticla standard de până la 1 litru; 
2. Băuturi distilate şi băuturi spirtoase, aperitive pe bază de vin sau alcool, tafia, sake sau băuturi alcoolice similare, cu o concentraţie alcoolica de pana la 22% inclusiv; vinuri spumoase şi vinuri licoroase – 1 sticla standard de până la 1 litru; 
3. Vinuri uşoare –  până la 2 litri.

Parfumuri de 50 ml sau apă de toaletă 250 ml.

Cafeapână la 500 grame sau extracte şi esenţe de cafea până la 200 grame. 

C. PRODUSE ACCEPTATE FĂRĂ ASUMARE DE RĂSPUNDERE, care pot fi preluate doar pe răspunderea Beneficiarului, fără posibilitatea despăgubirii atât în cazul pierderii totale sau parțiale cât și a deteriorării de orice fel. Acestea nu pot fi cuantificate ca valoare intrinsecă sau nu respectă normele impuse de Furnizor iar pagubele apar ca urmare a faptei expeditorului. Sunt preluate fără valoare declarată, pe răspunderea Beneficiarului și fără posibilitatea despăgubirilor:
1. documente de identitate personala originale (buletin, pasaport, certificat de nastere, permis de conducere, etc)
2. cecuri, bilete cu valoare, instrumente financiare la purtator, cambii, certificate de trezorerie, actiuni, alte valori
3. documente sau date personale si comerciale pe suport material (hartie) sau electronic (cd, hard-disk, memory stick) inclusiv suportul acestora
4. produse interioare trimiterilor insuficient și necorespunzător pregătite și protejate conform fragilității, incorect ambalate sau incomplet sigilate și care nu respectă indicațiile din GHIDUL DE AMBALARE
5. produse care ies din ambalaj, sunt atașate/legate de alte colete fără ambalare separată sau care sunt dispuse în colete unite/legate între ele nepreluate separat
6. materiale și produse folosite la protejare, ambalare, sigilare, inclusiv dacă se folosesc genți, valize, poșete, huse, lăzi, cutii, recipiente sau articole similare. Acestea circulă fără valoare, doar ca ambalaj și fără a putea fi despăgubite pentru deteriorări de orice fel, înlocuire sau pierdere;

D. PRODUSE ACCEPTATE DOAR CU RĂSPUNDERE PARȚIALĂ care pot fi preluate doar cu acceptarea unei responsabilități limitate din partea Furnizorului de servicii poștale, chiar dacă au fost pe deplin respectate indicațiile de ambalare din GHIDUL DE AMBALARE.

Astfel, Furnizorul specifică următoarele situații:
a. VA RĂSPUNDE PENTRU PIERDEREA TOTALĂ ÎN TRANZIT ÎN LIMITA VALORII DECLARATE, DAR NU VA RĂSPUNDE PENTRU DETERIORĂRI (INCLUSIV DAUNE TOTALE).
Asumarea despăgubirilor intervine doar în cazul pierderii totale a trimiterii (dispariție, furt, pierdere din vina Furnizorului) și este exclusă orice posibilitate a despăgubirilor în cazul daunelor, deteriorărilor de orice natură (externă sau internă, inclusiv a daunei totale), chiar dacă sunt bine ambalate (conform GHIDULUI DE AMBALARE EASTLINES), ca urmare a specificului foarte fragil, instabil, special sau incompatibil cu specificul logistic și gama de servicii prestate de către Furnizor. Aceste produse sunt:
1. produse din sticlă și orice produse sau elemente ce conțin sticlă
2. produse din porțelan, ceramica, lut
3. produse din piatră, marmură, rășini, gresie, faianță
4. produse și elemente din plastic, fontă sau alte materiale casabile
5. piese fragile și componente auto voluminoase din tablă, aluminiu, plastic, sticlă (portieră, capotă, plafon, bară auto, parbriz, lunetă, etc)

b. VA RĂSPUNDE ATÂT PENTRU PIERDEREA TOTALĂ ÎN LIMITA VALORII DECLARATE CÂT ȘI PARȚIAL, PÂNĂ LA UN ANUMIT PLAFON IMPUS, PENTRU ORICE DETERIORĂRI.
Asumarea despăgubirilor intervine atât în cazul pierderii totale a trimiterii (dispariție, furt, pierdere din vina Furnizorului), în limita valorii declarate de Beneficiar, cât și în cazul deteriorărilor suferite în timpul custodiei la Furnizor, însă doar într-un anumit plafon impus de despăgubire în acest caz, indiferent de valoarea declarată sau asigurarea achitată de Beneficiar. Astfel, sunt acceptate cu răspundere parțială, cu specificarea plafonului maxim la plata despăgubirilor pentru orice deteriorări (interne sau externe), indiferent de asigurarea plătită și valoarea produselor demonstrată cu documente:
1. piese de mobilier asamblate (altele decât cele plat-ambalate – flat-packed) cu despăgubire maxim acceptată până la £50.00/colet (în cazul în care nu s-a optat pentru servicii de mutare speciale propuse de Furnizor, cu alte specificări de asigurare)
2. canapele, fotolii, paturi, dormeze, saltele și alte piese de mobilier ce presupun prezența la manevrare a cel puțin 2 persoane cu despăgubire maxim acceptată până la £50.00/colet (în cazul în care nu s-a optat pentru servicii de mutare speciale propuse de Furnizor, cu alte specificări de asigurare)
3. electrocasnice mari (bunuri albe/white goods) – frigidere, congelatoare, mașini de spălat, cuptoare, aragaze, mașini de spălat vase, cuptoare cu microunde cu despăgubire maxim acceptată până la £100.00/colet (în cazul în care nu s-a optat pentru servicii de mutare speciale propuse de Furnizor, cu alte specificări de asigurare)
4. televizoare de orice fel, inclusiv cu ecrane LCD, ecrane cu plasmă, digitale, monitoare PC cu despăgubire maxim acceptată până la £200.00/colet
5. laptopuri, tablete, calculatoare desktop, monitoare, ipad, smartphone, telefoane mobile cu despăgubire maxim acceptată până la £200.00/colet

Lasă un răspuns