Determinarea greutății taxabile

Există trimiteri cu colete de dimensiuni mari, nu foarte grele, dar pentru care greutatea volumetrică (sau dimensională) depășește masa acestuia (greutatea cântărită).

În astfel de situații, costul transportului se calculează luând în calcul și volumul coletului, utilizând greutatea volumetrică (dimensională). Pentru a acoperi costurile, tariful de transport se calculează în raport cu cea mai mare greutate rezultată dintre greutatea fizică și greutatea volumetrică. Coletele mari dar uşoare sunt taxate în funcţie de greutatea volumetrică, mai degrabă pentru spaţiul pe care îl ocupă decât pentru greutatea fizică și se calculează în baza regulilor TACT, prelucrate de IATA (Asociația Internațională de Transport Aerian).

Greutatea volumetrică este aplicabilă atât coletelor expediate prin transport rutier cât și celor prin transport aerian.

Pentru a calcula greutatea volumetrică a coletului, se înmulțește lungimea cu lățimea și cu înălțimea acestuia, exprimată în centimetri, și se împarte rezultatul la factorul volumetric (la unele servicii poate fi 4500, la altele 5000, 6000 sau chiar 7000). Greutatea volumetrică a unei expedieri formate din mai multe piese este dată de suma greutăților volumetrice calculate separat pentru fiecare piesă.

Formula de calcul a greutății volumetrice

 

Gv = (Lungime x Lățime x Înălțime) / Factor volumetric

 

Dimensiunile coletelor sunt în centimetri, masurarea se face între punctele cele mai îndepărtate de pe fiecare latură. Greutatea volumetrică se exprimă tot în kilograme.

Factorul volumetric (divizorul volumetric) este folosit în funcție de tipul de serviciu, conform tabelului de mai jos:

Servicii Express4000
Servicii Standard4500
Servicii Economy0
volumetrie cutie mare
volumetrie cutie

Exemplu

Dacă avem 1 colet de 5 kg greutate reală și dimensiuni 50 x 40 x 30 cm, conform calculului greutății volumetrice la un serviciu standard, acesta are 50x40x30/4500, adică 13.33 kg volumetrice, greutate luată în calcul pentru facturare. La un serviciu express greutatea facturată va fi de 15 kg, fiind cea mai mare dintre greutatea cantărită (5 kg) și cea volumetrică, dată de dimensiuni (15 kg).