Informațiile sunt actualizate la data de 18.02.2021 și pot suferi modificări frecvente în perioada următoare

1. Ce documente sunt necesare pentru finalizarea procedurilor vamale dacă vreau să organizez livrarea către o persoană fizică în România?

Pentru ca bunurile dumneavoastră să poată fi supuse procesului de vămuire în țara de destinație – România – este  necesar să reveniți cu:

A. Declarația pe Proprie Răspundere completată și semnată de mână de către DESTINATAR (persoana care primește coletele) din România. Aceasta trebuie să cuprindă:

 • datele de identificare ale Destinatarului;
 • detalierea conținutului pe număr de bucăți din fiecare categorie de produse (de ex. 3 bluze, 2 perechi pantaloni, 6 cărți, etc.)
 • Valoarea Declarată a produselor din colete. Această valoare trebuie să corespundă cu ceea ce s-a menționat la plasarea comenzii. În funcție de această valoare se vor calcula Taxele Vamale și TVA în România.
 • Semnătura Destinatarului;

Această Declarație poate fi descărcată de pe website-ul Eastlines de pe următorul link:

https://www.eastlines.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/Declaratie-pe-propria-raspundere-PF.pdf 

B. O copie a cărții de identitate/ buletinului destinatarului din România.

După finalizarea procesului de vămuire detaliile cu caracter personal vor fi șterse din baza de date a Eastlines.

2. Ce documente sunt necesare pentru finalizarea procedurilor vamale dacă vreau să organizez livrarea către o persoană fizică în Anglia?

A. Declarația pe Proprie Răspundere completată și semnată de mână de către EXPEDITOR (persoana care trimite coletele) din România. Aceasta trebuie sa cuprindă:

 • datele de identificare ale Expeditorului;
 • detalierea conținutului pe număr de bucăți din fiecare categorie de produse (de ex. 3 bluze, 2 perechi pantaloni, 6 cărți, etc.)
 • Valoarea Declarată a produselor din colete. Această valoare trebuie să corespundă cu ceea ce s-a menționat la plasarea comenzii. În funcție de această valoare se vor calcula Taxele Vamale și TVA în Anglia;
 • Semnătura Expeditorului;
  Această Declarație poate fi descărcată de pe website-ul Eastlines de pe următorul link:

https://www.eastlines.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/Declaratie-pe-propria-raspundere-PF.pdf 

B. O copie a cărții de identitate/buletinului Expeditorului din România.

C. O Declarație necesară Autorităților Vamale din Anglia pentru calcularea Taxelor numită Gift Letter for Customs Declaration. Aceasta trebuie să cuprindă:

 • datele de identificare ale Expeditorului (persoana care trimite) și semnătura acestuia;
 • datele de identificare ale Destinatarului (persoana care primește) și semnătura acestuia;

Această Declarație poate fi descărcată de pe website-ul Eastlines de pe următorul link:

https://www.eastlines.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/GIFT-LETTER-FOR-CUSTOMS-DECLARATION.pdf

După finalizarea procesului de vămuire detaliile cu caracter personal vor fi șterse din baza de date a Eastlines.

3. Ce documente sunt necesare pentru finalizarea procedurilor vamale dacă vreau să organizez livrarea către o Persoana Juridică în România?

Pentru importul/exportul destinat persoanelor juridice sunt necesare următoarele documente:

 • factură comercială;
 • traducere pe factură semnată și ștampilată;
 • packing list;
 • copie CUI;
 • copie CIF;
 • împuternicire de reprezentare în vamă ce se va trimite pe email;
 • număr EORI;
 • document de transport (awb)

4. Ce taxe vamale se aplică pentru expeditiile care au Destinatar o persoană fizică în România?

A. Trimiterile de la persoane fizice la persoane fizice, fără scop comercial (de revânzare), presupun o impunere de taxe vamale în funcție de valoarea declarată conform grilei:

 • până în 45 EUR  – 0 TVA și 0 Taxe Vamale;
 • între 45 EUR  și 700 EUR   – 19% TVA PLUS 2.5 % Taxa Vamală Forfetară;
 • peste 701 EUR – se face Declarație Vamală separată și se achită TVA de 19% (ori TVA-ul aferent produsului respectiv) PLUS Taxe Vamale raportate la Produsele trimise în funcție de Codul Tarifar din sistemul TARIC.

B. Bunuri expediate către persoane particulare ca urmare a comenzilor făcute prin Internet, corespondenţă, telefon sau telechat:

 • până în 10 EUR – 0 TVA și 0 Taxe Vamale;
 • între 10 EUR și 150 EUR –  19% TVA și 0 Taxe Vamale;
 • peste 150 EUR – se face Declarație Vamală separată și se achită TVA de 19% (ori TVA ul aferent produsului respectiv) PLUS Taxe Vamale raportate la Produsele trimise în funcție de Codul Tarifar din sistemul TARIC.

Atenție: În momentul calculării Taxelor Vamale și a TVA-ului, pe lângă Valoarea Declarată a produselor se adaugă și costul Transportului. La valoarea totală rezultată Autoritatea Vamală va calcula TVA-ul și Taxele Vamale.

Taxele vamale se calculează după Codurile TARIC RO  http://taric3.customs.ro:9080/taric/web/main_RO; sau puteti obtine cuantumul impunerii http://taric3.customs.ro:9080/taric/web/calc_RO?Year=&Month=&Day=

Informații legate de conținutul trimiterii către persoane fizice puteți regăsi accesând https://www.customs.ro/calatori/bunuri-expediate-prin-colete#casetaAsistenta

5. Ce taxe vamale se aplică pentru expedițiile care au destinatar o Persoană Juridică în România?

Trimiterile din Marea Britanie cu destinația România – trimiteri către persoane juridice cu scop comercial (de revânzare) vor avea de achitat următoarele taxe:

 • TVA calculat la Valoarea de pe Factura comercială;
 • Taxe Vamale în funcție de Codul Tarifar al produselor trimise;
 • Un cost de procesare vamală pentru Declarația Vamală de Import. Acesta variază în funcție de numărul de poziții aflate pe o factură/facturi.

6. Ce taxe se plătesc pentru Relocare (mutarea bunurilor personale dacă nu mai locuiți în acea țară) din Marea Britanie către România?

Dacă puteți prezenta documentele cerute de Autoritățile Vamale din România nu se plătesc Taxe. În cazul în care nu veți putea prezenta documentele cerute acestea vor fi taxate la Valoarea Declarată.

7. Ce documente sunt necesare pentru a beneficia de scutirea de Taxe la Relocare din Marea Britanie în România?

 • Permis de ședere din care să rezulte că s-a locuit mai mult de 12 luni în Marea Britanie;
 • Contract de închiriere locuință și facturi din care să rezulte că au fost achitate utilități (energie electrică, căldură, gaz);
 • Dovada că a încetat contractul de muncă în UK (P45 sau alt document dela Angajator ori de la HMRC);
 • Documente achiziție bunuri (în cazul celor care sunt achiziționate mai recent);
 • Contract de muncă;
 • Cerere de Repatriere (aceasta va fi dată de către Comisionarul Vamal);
 • Detalierea conținutului pe număr de bucăți din fiecare categorie de produse (Ex.: Pat-2 buc; Saltea -2 buc; Cămăși: 20 buc; Pantaloni: 10 buc etc.);
 • Dovada domiciliului unde se face relocarea (Adeverință de la Primăria locală ori Declarație Notarială)  + copie buletin.